Asunción Folch
Principal | Mis primeros cuadros | Mi obra | Mi obra en extensión | Escríbeme
Mis primeros cuadros

Mis primeros cuadros tenían figuras reconocibles... me inspiraba en cosas tangibles.

mascara.jpg

"Máscara"

mariposa.gif

"Mariposa"

serieflor.gif

"Serie flor"

serieflrverdacinc.jpg

"Serie flor en verde"

serieflore.jpg

"Serie flor"

susi.jpg

"Serie flor"

frutas.jpg

"Frutas"

serieflores.jpg

"Serie flor"

equator.jpg

"Campiña"

imposibl.jpg

"Sendero floral"

repeticion.jpg

"Paisaje"

senderofloral.jpg

"Cala"

segunda.jpg

"Toro"

gallo.jpg

"Gallo"

caradehombre.jpg

"Mohamed"

elpatito.jpg

"Pato"

arana.jpg

"Araña"

caballito.jpg

"Caballito"

serieflordos.gif

"Serie flor"

serieverdcua.jpg

"Serie flor en verde"

serieflorc.jpg

"Serie flor " 

flores.jpg

"Serie flor"

invernadero.gif

"Serie flor"

ave.gif

"Ave"

ecuador.jpg

"Campiña"

paisajesolar.jpg

"Tropical"

barcas.jpg

"Sendero floral"

arbole.jpg

"Primavera"

primero.gif

"Máscara"

mardos.jpg

"Mar"

caracol.jpg

"Caracol"

tropico.jpg

"Dama del lago"